Loading

  • סעדיה גאון 24 תל אביב
  • printless@printless.co.il
  • יום א' - יום ה' 8-18

ייעול וחיסכון בתחום המדפסות

ייעול וחיסכון בתחום המדפסות

ייעול וחיסכון בתחום ההדפסה בארגונים ומשרדים.

בארגון יש  מכשירי הדפסה?
במדפסות בארגון יש שיטות תפעול שונות (פעימות מונה / רכש טונרים ומתכלים)? 

קימות מדפסות שונות וממותגים שונים ובעלות טונר שונה?
התוצאה היא חוסר בקרה שליטה ואחידות בתחום המדפסות במשרד

לנו בפרינטלס הנסיון והיכולת לבצע חסכון בעלויות והגדלת היכולת לבקר ולשלוט לאורך זמן.

כל זה תוך שמירה על סודיות החברה, שירות מהיר ואדיב, על כך יעידו לקוחותינו הרבים
נשמח לשמוע ממך ולקבוע פגישה לבירור צרכים בחינם!

בכבוד רב
דרור חזקיה
פרינט-לס בע"מ
ייעוץ ומתן פתרונות למיכון משרדי בעסקים