Loading

  • סעדיה גאון 24 תל אביב
  • printless@printless.co.il
  • יום א' - יום ה' 8-18

מדפסות לייזר רכש/שכירות

מדפסות לייזר רכש/שכירות

רכש מדפסות לעומת שכירות מדפסות לייזר ומכונות צילום.

ישנן שתי שיטות להצבה מדפסות לייזר ומכונות צילום במשרד.

רכש מדפסות-המדפסת נמצאת בבעלות לקוח יותר שכיח במדפסות לייזר קטנות עד 2000 שקל חברות ומשרדים מעדיפים לקנות מדפסות לייזר קטנות בשביל לא להתחייב בהסכם שכירות למספר שנים , עלות המדפסת ברכישה זולה יותר משכירות מכיון שהספק לא צריך לממן את המדפסת הוא מקבל את התשלום ברכישה.אחריות המוצר במעבדה מורשת ולא באתר לקוח ולא כולל חלקים מתכלים.

שכירות מדפסות הלייזר / מכונת הצילום- המכשיר נמצא בבעלות הספק. יותר שכיח במכונות צילום גדולות .משרדים ועסקים מעדפים להשכיר מכונות גדולות ויקרות בשביל לא להשכיב כסף רב,  שכירות על המדפסות תהיה תמיד יותר יקרה מהסיבה שהספק צריך לממן את המכונה מכספו ,הספק ירוויח על המכונת צילום שמכר וגם על הכסף שהיה צריך להשכיב בשביל לממן אותה.        שכירות על המכונות צילום תגיע ברוב המקרים עם שירות "פעימת מונה" תשלום לפי הדפסה הכולל טונרים ,תיקונים ,אחריות ושרות באתר לקוח ומשלמים לספק לפי מספר אגורות לדף.

בנושא התפעול של המדפסות לייזר ומכונות הצילום במשרד נמצאת ההוצאה העיקרית ושם שוכב רב הכסף!