לקוחות ממליצים

מחסני כמעט חינם
מחסני כמעט חינם

בתחילת הדרך תפעלה רשת כמעט חינם את המדפסות שברשותה בעצמה ושילמה לספקים חיצוניים שונים,  אחרי ביצוע מיפוי יסודי של כל מיכון והמדפסות בחברה ובכל סניפי הרשת הגיעה הרשת לעלויות נמוכות משמעותית מתחילת הדרך,  כמו כן חברת כמעט חינם עדיין לקוחת של חברת פרינטלס ונעזרת בידע והנסיון כדי לבצע רכישות ותפעול נכון של כל צרכי המיכון בחברה. כדי לקרוא את מכתב ההמלצה של חברת מחסני כמעט חינם לחצו כאן. 

לקוחותינו