לקוחות ממליצים

חברת מבטח סימון סוכנויות לביטוח
חברת מבטח סימון סוכנויות לביטוח

חברה מספר סניפים ברחבי הארץ, החברה צורכת שירותי הדפסה נרחבים וחיפשה דרכים להתייעל ולהגיע לחיסכון תפעולי. אנו בפרינטלס ביצענו מיפוי מדפסות, העלנו ממצאים והראנו לחברה כיצד עליה לנהוג ולפעול כדי להגיע לחיסכון והייעול המתבקש.  כיום יש בקרה ושליטה בהוצאות ההדפה בכל החברה והתהליך הוכתר כהצלחה,  על כך יעיד מכתב ההמלצה מחברת סימון סוכניות לביטוח.

לקוחותינו